Skip to main content

Dit staat er in het Hoofdlijnenakkoord over zzp’ers en ondernemers

In het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staan de nodige plannen die impact kunnen hebben op zzp’ers en ondernemers. Zo worden de financiële lasten verlicht, omdat ‘werken meer moet lonen’. Tegelijkertijd zijn er ook sectoren waarin fors wordt bezuinigd. In dit artikel een overzicht van de plannen die betrekking hebben op zzp’ers en ondernemers.

Hogere mkb-winstvrijstelling

De lastenverzwaringen die in 2025 in zouden gaan, worden gedeeltelijk teruggedraaid. Concreet betekent dat voor zzp’ers en ondernemers dat de MKB-winstvrijstelling (klik hier voor uitleg) hoger wordt dan het plan was: 12,7% in plaats van 12,03%. Ook gaat de verhoging van het belastingtarief in box 2 (aanmerkelijk belang) niet door. Die gaat van 33% in 2024 naar 31% in 2025. Het tarief in box 3 (vermogen) gaat ook omlaag, onduidelijk is nog welk percentage. In 2024 is dat 36%.

In het Hoofdlijnenakkoord valt verder te lezen dat er een extra belastingschijf komt, waardoor werkende middeninkomens minder belasting zullen betalen. Concreter dan dit, is het plan alleen nog niet. Ook willen de partijen de sociale zekerheid, fiscale regelingen en het toeslagensysteem verbeteren. De kinderopvang moet (bijna) gratis worden.

Zekerheid voor ‘echte zelfstandigen’

De partijen willen meer zekerheid creëren op de arbeidsmarkt, ‘bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector’. Daarnaast streven ze naar meer vaste contracten. De wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) wordt daarom voortgezet.

De VBAR moet de criteria voor zelfstandigen verhelderen. In de wet worden tariefgrenzen benoemd, zodat er onderscheid gemaakt kan worden tussen zelfstandige professionals en werknemers. De WTTA gaat over arbeidsbemiddelaars, die personeel in loondienst hebben of voor zzp’ers bemiddelen. De wet stelt eisen aan bemiddelaars om ongewenste praktijken tegen te gaan en schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Investeringen & bezuinigingen

In sommige sectoren wordt flink geïnvesteerd. Zo moeten er 100.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden, dus zal er genoeg werk zijn in de bouw, infrastructuur en de energiesector. Ook krijgt de personeelskrapte in de zorg aandacht, waarbij het werken in vaste dienst aantrekkelijker wordt gemaakt. Dat gebeurt bijvoorbeeld met betere arbeidsvoorwaarden en door personeel in loondienst eerste keuze te geven bij roosterindeling.

De partijen willen flink bezuinigingen op het ambtenarenapparaat. De verwachting is dat de overheid daarom ook minder zzp’ers zal inhuren. Ook zullen zelfstandigen en ondernemers gaan merken dat er minder geld gaat naar de culturele sector en het (hoger) onderwijs. Bovendien gaat het btw-tarief voor de culturele sector van 9% naar 21%, waardoor de prijs omhoog gaat.

Arbeidsmigratie

Als onderdeel van de hervorming van het asiel- en migratiestelsel worden er ook maatregelen genomen om de arbeidsmigratie te reguleren. Arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie, met uitzondering van kennismigranten, worden ‘tewerkstellingsvergunningplichtig’.

Werkgevers van arbeidsmigranten worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting. Zij moeten daarvoor afspraken maken met gemeenten waarin hun werknemers ‘short- en midstay’ worden gehuisvest. Bij langdurig verblijf worden werkgevers ervoor verantwoordelijk dat werknemers de Nederlandse taal leren.

Meer lezen? Het volledige Hoofdlijnenakkoord is op deze site van de overheid te downloaden.

Recente berichten

Dit staat er in het Hoofdlijnenakkoord over zzp’ers en ondernemers

| easeley, ZZP | No Comments
In het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staan de nodige plannen die impact kunnen hebben op zzp’ers en ondernemers. Zo worden de financiële…
Colum Michel

Visie van Verheij | Verzekeren is geen hogere wiskunde

| easeley, Verzekeringen, ZZP | No Comments
In de ‘Visie van Verheij’ schrijft Michel Verheij, oprichter van easeley, maandelijks over ondernemerschap en alle aspecten die daarbij komen kijken. Deze week: Verzekeren is…

Klaar met administratiestress? Zo houd je grip als zzp’er

| easeley, ZZP | No Comments
Veel zzp’ers hebben de laatste weken weer hun schoenendozen met bonnen over de schutting van de boekhouder gegooid voor de inkomstenbelasting. Of ze waren dagen…