Skip to main content

Crowdsurance: arbeidsongeschiktheid/inkomen verzekeren

Een vangnet voor slimme ondernemers.

SharePeople is een crowdsurance platform waar je voor de eerste twee jaar een inkomen bij ziekte regelt als je arbeidsongeschikt wordt. Dat doe je samen met andere zelfstandigen. Niets doen is geen optie, want als je arbeidsongeschikt wordt (ook al is die kans klein) dan kan dat aardig in de papieren lopen en moet je je levensstijl drastisch aanpassen.

Arbeidsongeschiktheid daar wil je natuurlijk niet aan denken, maar er over nadenken is wel slim. Elke zelfstandig ondernemer (eenmanszaak, B.V. – V.O.F.) loopt het risico om terug te vallen in inkomen bij ziekte. Je bent niet verzekert voor een inkomen, zoals een werknemer dat wel heeft. Je moet dus voor jezelf zorgen en dat doe je door in ieder geval de eerste twee jaren af te dekken bij SharePeople

Als zelfstandig ondernemer kun je geen aanspraak maken op een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, dat moet jezelf regelen. Je hebt natuurlijk woonlasten, energiekosten, andere vaste lasten en misschien wel studerende kinderen. Als je een AOV te duur vindt of je zoekt de combi met een AOV, kies dan voor deze optie, omdat je dan de eerste twee jaar een inkomen bij ziekte  krijgt vanuit de groep aangesloten zelfstandigen.

Deze voorziening loopt maar twee jaar, nadat je ziek of arbeidsongeschikt bent geworden. Daarna is er geen inkomen meer, maar dat zou je kunnen opvangen om voor diezelfde uitkering een kortlopende AOV te sluiten bij TAF. Je verzekert dan geen 70% of 80% van je inkomen, maar alleen het bedrag wat je bij SharePeople ook hebt verzekerd. Doe je dat voor 5 jaar dan heb in ieder geval 7 jaar een bedrag tot je beschikking om te zoeken naar nieuwe bronnen van inkomen.

alleen AOV via SharePeopke

Alleen arbeids­ongeschikt­heids­­­voorziening via SharePeople?

Meld je aan via deze link en ontvang 25 euro korting op je inschrijfgeld.

Wil je ook nog andere verzekeringen via ons afsluiten?

Start dan hier je aanvraag.

FAQ

Heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Of het noodzakelijk is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, hangt helemaal af van je persoonlijke situatie. Is er wel voldoende inkomen van je partner of heb je andere middelen achter de hand (pensioen, uitkering, loon). Vermogen in je bedrijf of geld op je spaarrekening of in je eigen huis. Maak eerst de berekening wat je nodig hebt als je ziek of 100% arbeidsongeschikt wordt.

Komt er nou een verplichte AOV voor zelfstandigen?

Binnen het pensioenakkoord dat is gesloten door tussenkomst van de sociale partners, is er sprake van een verplichte AOV. Hier is veel kritiek op geweest en ondanks twijfels heeft de minister gevraagd om een uitgewerkt voorstel. Het gaat nog zeker een paar jaar duren voor en of deze standaard verzekering wordt ingevoerd. Dat komt omdat de minister hiervoor eerst een wetswijziging moet doorvoeren en vervolgens moeten het UWV en de Belastingdienst hun systemen aanpassen. De uitvoering van de verzekering, claimbeoordeling, uitkeringsverstrekking en re-integratie geschied door het UWV, premie-inning geschiedt door de Belastingdienst. easeley gaat ervan uit dat het op zijn vroegst 2024 wordt.

Wat moet ik nu doen totdat er een besluit is?

Je moet nu vooral je eigen plan trekken. Als je vindt dat een AOV, na een gedegen financiële inventarisatie een goed plan is, sluit dan gerust deze verzekering af. Mocht er toch een wettelijke plicht komen dan moet je eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering minimaal gelijk zijn aan de verplichte AOV. easeley heeft een uitstekende oplossing hiervoor.