Skip to main content

Een alternatief AOV vangnet voor zzp’ers

Crowdsurance via SharePeople

Crowdsurance een alternatief AOV

Crowdsurance is geen traditionele verzekering, maar eerder een grote groep mensen die elkaar helpt. Bij crowdsurance nemen zelfstandige ondernemers gezamenlijk maatregelen om het risico van arbeidsongeschiktheid te beperken en elkaar te ondersteunen.
Dat doe je samen met andere zelfstandigen. Niets doen is geen optie, want als je arbeidsongeschikt wordt (ook al is die kans klein) dan kan dat aardig in de papieren lopen en moet je je levensstijl drastisch aanpassen.

Arbeidsongeschiktheid daar wil je natuurlijk niet aan denken, maar er over nadenken is wel slim. Elke zelfstandig ondernemer (eenmanszaak, B.V. – V.O.F.) loopt het risico om terug te vallen in inkomen bij ziekte. Je bent niet verzekerd voor een inkomen, zoals een werknemer dat wel heeft. Je moet dus voor jezelf zorgen en dat kan via SharePeople.
SharePeople is een crowdsurance platform waar je voor de eerste twee jaar een inkomen bij ziekte regelt als je arbeidsongeschikt wordt.

Een ZZP vangnet van en door ZZP’ers

Als zelfstandig ondernemer wil je zelf de vrijheid hebben om te bepalen hoe groot je vangnet is bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Je hebt natuurlijk woonlasten, energiekosten, andere vaste lasten en misschien wel studerende
kinderen. Kies zelf een inkomen dat jij wil ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. Al vanaf €30,- per maand kan je een vangnet regelen.

Hoe werkt crowdsurace via SharePeople?

Per maand doe je maximaal één donatie aan iemand in het netwerk die tijdelijk niet kan werken wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ben je zelf langer dan 2 maanden arbeidsongeschikt, dan gaan we voor je aan de slag. Je wilt als ondernemer of zzp’er natuurlijk zo snel mogelijk weer aan het werk. Daarbij krijg je hulp van een onafhankelijke arbodienstverlener en gedurende maximaal 24 maanden ontvang je donaties vanuit het netwerk van ondernemers. Deze voorziening loopt dus maximaal twee jaar, nadat je ziek of arbeidsongeschikt bent geworden. Daarna is er geen inkomen meer, maar dat zou je kunnen opvangen door een kortlopende AOV te sluiten. Crowdsurance is dus een een eerste vangnet voor maximaal twee jaar en een alternatief voor een directe vaak dure AOV.

Crowdsurance via SharePeople

of AOV advies aanvragen

*easeley verstrekt informatie aan zzp’ers en ondernemers die nadenken over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar geeft zelf geen advies. Tjepkema Assurantie & Advies is een adviesorganisatie en heeft een vergunning voor het geven van advies over en het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vanuit de Autoriteit Financiële Markten.

Crowdsurance aanvragen via SharePeople of liever een adviestraject?

Een arbeidsongeschiktheidsregeling afsluiten is een complexe gebeurtenis. We vinden het belangrijk dat je een goed advies krijg wanneer je dit nodig vindt. Heb je bijvoorbeeld twijfels over de uitgangspunten van crowdsurance of je weet niet zeker of SharePeople de juiste partij voor je is, neem dan vrijblijvend contact op met onze onafhankelijke adviseur Michiel Tjepkema. Hij kan je bijstaan met een adviestraject, waarin we je wensen in kaart brengen, de dekking samenstellen en een passende verzekeraar voor je vinden.

Bekijk ons adviestrajectBekijk ons adviestraject

Meer informatie

Crowdsurance door easeley toegelicht
AOV

De kosten van een AOV kunnen je verrassen

| AOV, easeley | No Comments
De kosten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunnen je aangenaam verrassen. Veel zelfstandig ondernemers hebben de overtuiging dat een AOV onnodig duur is. Er zijn immers…