Skip to main content

Dienstenwijzer

Wie zijn we?
easeley b.v.is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81849281 en is de uitvoerder van het platform easeley. easeley is een online platform waar je schade- inkomens- en overlijdensrisicoverzekeringen kunt afsluiten van verzekeraars die door ons geselecteerd zijn als beste aanbieder voor deze producten. easeley b.v. is naast Verheij Groep b.v. in Leiderdorp een onafhankelijk aanbieder van verzekeringsproducten en volledig onafhankelijk en zelfstandig gefinancierd.

easeley heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12047654 en staat gezamenlijk met Verheij Groep als zodanig vermeld.

De mensen achter easeley hebben grote ervaring in het domein zelfstandigen en weten als geen ander welke verzekeringsproducten een zelfstandig professional nodig heeft. Een zelfstandig professional heeft behoefte aan gemak en comfort tijdens zijn/haar werkzame leven en wil snel, simpel en zeker voorzien zijn van slimme en deugdelijke verzekeringsproducten.

Bij easeley streven we naar maximale flexibiliteit, iets wat er ook van jou gevraagd wordt als professional. Het snel opmaken en ontvangen van je documenten, makkelijk te wijzigen, tussentijd stop te zetten, en vooral scherp geprijsd en alleen voor wat je echt nodig hebt.

Je kunt altijd contact met ons hebben per e-mail of per chat, maar in een aantal gevallen zijn we ook gewoon telefonisch bereikbaar, want we zijn er als je vragen hebt, op het tijdstip dat jij dat wil.

easeley bemiddelt en adviseert in schade- inkomens- en overlijdensrisicoverzekeringen. Wij bieden zelfstandig professionals (starters en doorgewinterde ondernemers) producten aan die dekking geven bij diverse risico’s die je loopt tijdens de uitoefening van je beroep. Op onze website sluit je zelf online je verzekeringen af of vraag je om een offerte voor één van de gekozen dekkingen.

easeley is een execution-only bemiddelaar, maar dat betekent niet we je geen advies mogen geven. Je bent dus wel zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt in de samenstelling van je verzekeringen, maar als je daarbij hulp nodig hebt, dan kun je ons contacten. De mensen van easeley zijn ervoor vragen, schade of andere zaken die te maken hebben met jouw verzekeringen via mail, chat of telefoon.

Met wie werken we samen:
easeley biedt als bemiddelaar verzekeringen aan die van toepassing zijn op het zelfstandig ondernemerschap. We hebben anno 2021 daarom samenwerkingsverbanden met Hiscox, Liberty, DAS, iptiQ en TAF, allemaal gerenommeerde partijen en vanzelfsprekend onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB).

Hoe werkt ons verdienmodel:
Wij verdienen bij het bemiddelen in schadeverzekeringen in de vorm van provisie. Deze provisies zijn naar beneden bijgesteld om een zo scherp mogelijke premie te kunnen bieden. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (complex product) mag er geen provisie meer worden uitgekeerd volgens de richtlijnen van de AFM. Wij berekenen dan hiervoor eenmalige ondersteuningskosten van € 600,- (inrichting, begeleiding aanvraag tot aan de opmaak van de polis) en een jaarlijkse onderhoudsfee van € 75,-.

We gaan natuurlijk zorgvuldig om met jouw privacy.
De gegevens die we verwerken en wat we met deze gegevens doen, staan in ons privacy beleid.

Hoe meld ik een schade?
Als je bij easeley een schadeverzekering hebt afgesloten en er is schade, dan meld je dat aan easeley op schade@easeley.nl. easeley regelt dan alle formaliteiten die bij een schademelding horen en legt contact met de betrokken risicodrager.

Heb je een klacht?
Neem dan natuurlijk contact met ons op, we horen dan graag wat er is en zoeken dan samen naar een oplossing. Als je een formele klacht wil indienen doe dit per e-mail aan klacht@easeley.nl. Na ontvangst, krijg je een bevestiging en binnen 7 werkdagen een officiële reactie. Wel graag je klacht voorzien van je juiste adres en contactgegevens en het betreffende polisnummer, indien dit van toepassing is.
Als je het niet eens bent met de reactie op je klacht, dan kun je dit nog voorleggen aan het Kifid (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, 0900-3552248, info@kifid.nl, www.kifid.nl). Natuurlijk zijn we aangesloten bij dit onafhankelijk klachteninstituut. Ons aansluitnummer bij het Kifid is 300.017827

E-mail: verzekerd@easeley.nl