Skip to main content

Disclaimer

easeley is een bemiddelaar en adviseur in verzekeringen en we richten ons met name op de zelfstandig professional. Op de website van easeley kun je simpel, snel en zeker online verzekeringen aanvragen en afsluiten. easeley heeft met diverse verzekeraars (risicodragers) samenwerkingsverbanden afgesproken en zal met regelmaat controleren of deze samenwerkingen voldoen aan onze hoge mate van service, snelheid en accuraatheid. Onze activiteiten zijn goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten en heeft easeley daarom een vergunning verstrekt onder nummer 12047654, welke ook aan onze zusterorganisatie Verheij Groep BV is verleend.

Via easeley regel je zelf je verzekeringen. Dit gebeurt op basis van ‘execution-only’, wat betekent dat we geen specifiek of individueel advies geven over de producten en/of schadeverzekeringen. We verstrekken je alle informatie zoals we die aangeleverd krijgen van onze risicodragers en brengen je als je dat wilt in contact brengen met deze partners. Bij specifiek gewenst advies over producten zullen wij je in contact brengen met partners die hiervoor geoutilleerd zijn.

Op de website van easeley staat informatie die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld in samenspraak met onze partners. Het kan voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er onjuistheden op de website staan, waaronder premies of technische informatie over bepaalde verzekeringen. Het is voor jouw rekening en risico om deze gegevens en informatie zoals die op onze website staan te gebruiken, alleen voor eventuele schade die jij daarbij oploopt zijn is easeley niet aansprakelijk.

Alle op onze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn ons eigendom of ons in licentie gegeven en worden dus beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is dus als gebruiker van onze website niet toegestaan om deze inhoud van onze site te vermenigvuldigen, te distribueren, door te sturen, te verspreiden of tegen een vergoeding beschikbaar te stellen aan anderen, zonder dat easeley voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming heeft gegeven.

Cookiebeleid
Op de website maken we wel gebruik van functionele, analytische cookies en tracking cookies. Cookies zijn kleine bestanden en bevatten informatie over o.a. het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden niet bij ons opgeslagen maar op jouw eigen device. Ook zijn deze cookies uniek per bezoeker en bevatten alleen bruikbare informatie voor onze server die de cookie naar jouw device heeft verzonden. Cookies zijn altijd gemakkelijk te verwijderen op elk device. Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd welke cookie instellingen jij wenst te gebruiken bij de bezoeken aan onze website. Je krijgt daarbij de mogelijkheid om jouw voorkeursinstelling aan te kiezen, nadat je eerst de mogelijkheid hebt gekregen om ons cookiebeleid te lezen.

Privacybeleid
Om van de diensten van easeley gebruik te kunnen maken, kan het voorkomen dat jij jouw persoonlijke informatie (‘persoonsgegevens’) beschikbaar dient te stellen. In ons privacy statement leggen we uit welke persoonsgegeven we verwerken voor welk doel en op welke veilige manier, onder welke voorwaarden we jouw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden, hoe lang we jouw persoonsgegevens (moeten) bewaren en waar en op welke manier jij jouw rechten kan inroepen.

Algemene voorwaarden
Naast de disclaimer van easeley, ons cookiebeleid en ons privacy beleid, zijn voor het daarnaast ook easeley’s algemene voorwaarden van toepassing. We gebruiken deze voorwaarden om duidelijk met je af te spreken welke rechten en plichten jij en wij gezamenlijk hebben ten aanzien van de diensten en producten die wij je leveren. Je kunt de algemene voorwaarden ook downloaden of opslaan, of je kunt ze printen.

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van easeley zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel easeley uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. easeley geeft geen enkele garantie noch aanvaardt easeley enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.