Skip to main content

Algemene voorwaarden.

Zinvol of zinloos?

Het opstellen van je algemene voorwaarden is zeer zinvol, dus over zinloos gaan we het hier niet hebben. Je legt in je algemene voorwaarden vast welke plichten en rechten jij en je klanten hebben als je een overeenkomst met elkaar aangaat. Het zorgt er ook voor dat je risico’s beperkt en daar gaat het vaak om bij ondernemen.

Wanneer kan iemand zich beroepen op je algemene voorwaarden:

Je algemene voorwaarden moet je kenbaar maken aan je klant en hem/haar de mogelijkheid geven om daarmee akkoord te gaan, voordat je een overeenkomst sluit. In je offerte/aanbiedingsbrief moet je ernaar verwijzen, bijsluiten bij de verzending (per post of digitaal) en als je een website hebt, dien je de algemene voorwaarden op de site te vermelden. Het zijn de condities waarop je met klanten zaken doet en die moet men weten.

Wat moet er dan in staan:

De inhoud is sterk afhankelijk van je branche waarin je actief bent en elke branche brengt andere risico’s met zich mee. Brancheorganisaties hebben veelal voorbeelden van algemene voorwaarden, maar ook ledenorganisaties zoals “ikwordzzp’er” en PZO kunnen je hiermee prima helpen.

  1. Aansprakelijkheid:
    Je kunt in je algemene voorwaarden je aansprakelijkheid beperken, maar nooit helemaal uitsluiten. Dat is wettelijk verboden, want je hebt natuurlijk als ondernemer ook verplichtingen Je kunt wel specifieke aansprakelijkheid beperken.
  1. Eigendomsvoorbehoud:
    Hierin geeft je aan wanneer een klant pas eigenaar wordt van het product of de dienst die je hebt verkocht, bijvoorbeeld pas na betaling van de gehele afgesproken vergoeding.
  1. Betalingstermijn:
    Als er geen betalingstermijn overeen gekomen is, dan is de wettelijk betalingstermijn 30 dagen. Wil je daarvan afwijken en een andere termijn afspreken dan moet je hierin voorzien in je algemene voorwaarden of in de overeenkomst met je opdrachtgever/klant.

Bedrijven of consument:

Als je aan consumenten levert dan zijn deze door de wet goed beschermd. Hou je aan de regels van het consumentenrecht, zoals vaste bedenktijden en garantietermijnen. Voor de verkoop aan bedrijven of ondernemers gelden soepelere regels omdat de overheid ervan uitgaat dat bedrijven over meer kennis beschikken om de algemene voorwaarden goed te interpreteren. Voor beiden is het van belang om gescheiden algemene voorwaarden te hanteren.

Onredelijke bezwarende voorwaarden:

Sommige voorwaarden worden gezien als onredelijk, naast de vaste bepalingen die staan in het consumenten recht. Je voorwaarden moeten redelijk zijn om ze van toepassing te laten zijn. De wet kent hiervoor zwarte en grijze lijsten die aangeven welke clausules in de algemene voorwaarden onredelijk zijn als je die opneemt. Je mag dus bijvoorbeeld niet binnen een paar weken je tarieven verhogen of het recht op ontbinding verbieden.

Verzekeraars:

Een aantal verzekeraars stellen als eis voor het afsluiten van een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering dat je algemene voorwaarden hanteert en dus hebt opgesteld. Doe dit op tijd en verdiep je hierin, want anders is soms het afsluiten van een verzekering een moeizame tocht.

Recente berichten

Deze juridische documenten heb je nodig als zelfstandige

| Algemene voorwaarden, easeley, ZZP | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…
Colum Michel

Visie van Verheij | Wat weet jouw partner over jouw leven als zzp’er?

| easeley | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…
Dé verschillen tussen de BAV en AVB

Dit zijn de verschillen tussen een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

| AVB, BAV | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…