Skip to main content

cyberclear

Een cyberclear is een verzekering die de gevolgen dekt van hacking, afpersing, systeeminbraak, verlies van data, diefstal van gegevens en andere vormen van cybercrime. Ook dekt de cyberclear de kosten van juridisch verweer bij schade en zorgen experts voor hulp om de schade te beperken en belanghebbenden te informeren.

Een cyberverzekering is bijna niet meer weg te denken in het landschap van zelfstandig professionals. Iedereen die werkt met IT-systemen en data dient een dergelijke dekking te hebben, al of niet in combinatie met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wanneer je werkt met persoonsgegevens, data van jezelf en derden, want we registreren enorm veel gegevens op onze computersystemen. Rekeningnummers, medische informatie, vertrouwelijke bedrijfsgegevens of gegevens met betrekking tot kredietwaardigheid. Iedere ZP’er of instelling heeft hiermee te maken. Computers, internet, websites of het ‘naar de Cloud brengen’ van uw bedrijfsprocessen.

Zolang je als zelfstandig ondernemer je beroep uitoefent en/of opdrachtgevers daarom in de algemene voorwaarden om vragen

Cyberclear

145
per jaar

Verzekerd bedragen:
€ 50.000,- per zp’er per schade/aanspraak inclusief kosten
€ 5.000.000,- per verzekeringsjaar voor alle zp’ers tezamen.

FAQ

Is een cyberverzekering voor mij als ZP’er zinvol?

Een goede dekking tegen cyberrisico’s is van groot belang voor elke ondernemer, met welke omvang dan ook, die beschikt over vertrouwelijke informatie en/of klantgegevens. De per 1 januari 2016 van kracht zijnde Wet Meldplicht Datalekken, stelt o.a. eisen aan het veilig bewaren van gegevens. Hierdoor heb je als ondernemer een aanmerkelijk aansprakelijkheidsrisico. Naast het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden, kan ook de schade die bedrijven zelf lijden door cybercriminaliteit, desastreus zijn. Diefstal of verlies van gevoelige informatie over klanten of werknemers kan iedere onderneming overkomen. Het verlies van één laptop kan al tot ernstige financiële gevolgen en reputatieschade leiden.

Wat dekt de cyberverzekering eigenlijk?

Wat is een cyberverzekering?
De cyberverzekering verzekert, naast de aansprakelijkheid van je onderneming voor door derden geleden schade (inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade), tevens de eigen kosten naar aanleiding van digitale risico’s. Deze risico’s kunnen bestaan uit het verloren gaan van gegevens door hacking, maar ook verlies of diefstal van bijvoorbeeld laptops, tablets of usb-sticks.

Dekking cyberverzekering

  • aansprakelijkheid voor door derden geleden schades;
  • verdedigings- en verweerkosten voor de aansprakelijkheid bij tekortkoming van goed beheer van privacydata en andere digitale risico’s;
  • onderzoekskosten;
  • kosten voor public relations consultancy ter bescherming van het imago;
  • klantnotificatiekosten;
  • kredietbewakingskosten;
  • boetes die door de overheid worden opgelegd (mits wettelijk toegestaan);
  • reconstructiekosten van de data;
  • cyberdiefstal, ransomware;
  • bedrijfsstilstand als gevolg van digitale risico’s (optioneel).

Is een cyberdekking kostbaar?

Als je bij easeley je bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid hebt verzekerd dan kun je in combinatie hiermee tegen een scherpe prijs ook je cyberdekking mee verzekeren bij dezelfde verzekeraar. Handig om alles in één hand te houden op één polis.