Skip to main content

Zelfstandig ondernemers maken geen fouten ……………….toch?

beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar fouten maken is menselijk. Soms kan een kleine uitglijder grote gevolgen hebben waardoor een relatie waarvoor je een opdracht uitvoert jou aansprakelijk kan stellen voor de schade. Dat kan dan financieel grote gevolgen hebben. Hiervoor is er een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering (BAV) de ideale en meest passende oplossing.

Wat is nou een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering (BAV) precies?
Meestal is beroeps­aansprakelijkheids­verzekering een aanvullende verzekering op de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering (AVB). Deze beroeps­aansprakelijkheids­verzekering geeft je zekerheid bij schade door beroepsfouten. Als je toch een vergissing maakt, een verkeerd advies geeft of slordig bent tijdens de uitvoering van je opdracht dan is de schade gedekt.

De juridische kosten die moeten worden gemaakt als er een geschil is over de aansprakelijkheid en waarover de rechter een uitspraak moet doen zijn ook meeverzekerd. Om hier een aparte rechtsbijstandsverzekering voor af te sluiten is dus overbodig.

Het waarom van een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering?
De wet- en regelgeving in Nederland wordt steeds ingewikkelder en het is steeds normaler geworden om partijen aansprakelijk te stellen voor zaak- of vermogensschade. We zien dat de ‘claimcultuur’ steeds meer terrein wint. Vaak eisen opdrachtgevers van hun opdrachtnemers een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering en zeker bij zelfstandigen komt dit vaak voor.

Door deze verzekering dek je risico’s af die kunnen leiden tot financiële schade bij de andere partij, je opdrachtgever. “een consultant die een verkeerd advies geeft en daarmee schade toebrengt, een architect of constructeur die een verkeerde berekening oplevert” aan de klant.

Zonder deze dekking moet de zelfstandige deze kosten uit eigen middelen vergoeden en het probleem is dat veel (kleine) zelfstandigen deze middelen niet hebben. Komt er een claim dan kan dit grote gevolgen hebben voor de voortgang van je bedrijf. Door een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering loop je dat risico niet.

Is er een verplichting om deze verzekering af te sluiten?
Ja, voor sommige beroepen is het verplicht. Soms wordt het door de wetgever verplicht gesteld, of door de beroepsorganisatie. Het komt steeds vaker voor dat opdrachtgevers een dergelijke verzekering als vereiste stellen, ook door tussenkomst van detacheringsbureaus.

Er kunnen eisen worden gesteld aan de hoogte van de verzekerde bedragen. Die eisen zijn afkomstig van een opdrachtgever, de wetgever of de beroepsorganisatie. Dit is een concrete verplichtstelling.

Een algemene verplichtstelling is de ‘verplichting’ tot het afsluiten van een adequate of marktconforme aansprakelijkheidsverzekering. De opdrachtgever wil dus graag dat je gedekt bent voor beroepsfouten en dat is blijkbaar de enige verplichting die je hebt.

Krijg je meer opdrachten met een BAV?
Opdrachtgevers een BAV verplicht kunnen stellen, maar ook dat een opdrachtgever een opdracht niet aan jouw bedrijf gunt als je deze verzekering niet hebt. Steeds meer opdrachtgevers willen dat hun opdrachtnemers een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering hebben. Zonder deze verzekering kun je dus opdrachten mislopen.

Nieuwe Europese wet- en regelgeving stelt dat ondernemingen die hun diensten aanbieden binnen de EU een BAV of andere financiële garantie) moeten hebben. Door die grotere kans op claims kun je als zelfstandig ondernemer maar beter een verzekering hebben.

Waar moet je op letten:
Bij het kiezen van een verzekering is het verstandig om goed naar de dekking te kijken.

 • Wat is er verzekerd en wat niet?
 • Hoe hoog is het eigen risico?
 • En welk bedrag moet jezelf vergoeden?
 • Wat wordt gezien als een beroepsfout?
 • Hoe hoog zijn de verzekerde sommen
 • Wat ga je betalen aan premie?
 • Is het contract per dag opzegbaar

Bij het zoekwerk is het noodzakelijk om ook de polisvoorwaarden te vergelijken. Hier kunnen onderling nogal verschillen in zitten.

Wat is er verzekerd?
Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering dekt alleen zuivere vermogensschade toegebracht aan derden. Hiermee wordt bedoeld financieel nadeel tot aan vastgestelde hoogten in geval van aansprakelijkheid. Werkzaamheden die onder de dekking vallen, staan in de polisvoorwaarden, net zoals hetgeen niet gedekt is in de polis.

Wat is er niet verzekerd?
Er zijn ook zaken uitgesloten van de verzekering. Het is daarom goed om te beseffen dat de beroeps­aansprakelijkheids­verzekering alleen schade dekt aan derden door een beroepsfout. Deze zaken niet verzekerd:

 • Eigen schade (het mislopen van je honorarium, salarissen, onkosten van jezelf);
 • Materiel- en personenschade (dit is bedrijfsaansprakelijkheid en een aparte verzekering);
 • Boetes, garanties
 • Omstandigheden die vooraf bekend zijn
 • Fraude;
 • Opzet;
 • Vermogensdelicten;
 • Intellectuele eigendomsrechten.

Wat kost een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering?
Natuurlijk is een lage prijs leuk maar de prijs zegt natuurlijk niet alles. De prijs is van veel zaken afhankelijk, zoals het risico dat de zelfstandige loopt door het beroep, het eigen risico dat van toepassing is en de verzekerde bedragen. Er zijn ook verzekeraars die collectieve contracten aanbieden waar je met een aantal ZP’er in een pool zit, waardoor de dekking hoog is en de premie aantrekkelijk.

FAQ

Wat is het verschil met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat als je een beroepsfout maakt. Dat zijn fouten die ontstaan door ondernemersrisico. Het gaat niet altijd om materiële schade.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de (letsel) schade aan personen en zaken. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of andersom. Het is verstandig om beide verzekeringen bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering praktisch?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor iedereen met een vrij beroep.  Dit beroep moet een intellectuele prestatie als grondslag hebben.

Voorbeelden van beroepen zijn:

 • Interim- en projectmanagers,
 • Adviseurs op het gebied van HRM, finance en control, PR & Marketing, ICT’ers, lifecoache, pedagoog, onderwijskundige, etc. Beroepen dus waarbij een beroepsfout direct tot (grote) schade leidt.

Moet ik van de verzekeraar algemene voorwaarden hanteren?

Nee, het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren maar wel verstandig als zelfstandig ondernemer om ze te hebben. Je kunt vanuit deze algemene voorwaarden dan verwijzen naar je eigen voorwaarden. Veelal neem je dan een paar aansprakelijkheidsbeperkingen bepalingen op.

Het is niet aan te raden de algemene voorwaarden van andere ondernemers over te nemen: Het is beter om algemene voorwaarden op maat te laten maken en deze door een jurist op te laten stellen. Dat kan veel onduidelijkheid bij een claim voorkomen.

Wat betekent ‘inlooprisico’?

Onder ‘inlooprisico’ verstaan we claims voor activiteiten uit het verleden. Dit kan tegen een kleine extra premie meeverzekerd worden en de meeste verzekeraars dekken dit risico niet standaard mee.

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering kost meestal tussen de 40 en de 100 euro per maand. Wat de exacte kosten zijn, hangt af van het beroep, de bedragen die je wilt/ moet verzekeren en hoeveel eigen risico je neemt.

Recente berichten

Dit staat er in het Hoofdlijnenakkoord over zzp’ers en ondernemers

| easeley, ZZP | No Comments
In het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staan de nodige plannen die impact kunnen hebben op zzp’ers en ondernemers. Zo worden de financiële…
Colum Michel

Visie van Verheij | Verzekeren is geen hogere wiskunde

| easeley, Verzekeringen, ZZP | No Comments
In de ‘Visie van Verheij’ schrijft Michel Verheij, oprichter van easeley, maandelijks over ondernemerschap en alle aspecten die daarbij komen kijken. Deze week: Verzekeren is…

Klaar met administratiestress? Zo houd je grip als zzp’er

| easeley, ZZP | No Comments
Veel zzp’ers hebben de laatste weken weer hun schoenendozen met bonnen over de schutting van de boekhouder gegooid voor de inkomstenbelasting. Of ze waren dagen…