Skip to main content

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Foutje gemaakt als zzp’er of bedrijf? Dit moet je weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar fouten maken is menselijk. Soms kan een kleine uitglijder grote gevolgen hebben, waardoor een relatie waarvoor je een opdracht uitvoert jou aansprakelijk stelt voor de schade. Dat kan dan financieel grote gevolgen hebben. Hiervoor is er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) de ideale en meest passende oplossing.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) precies?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft je zekerheid bij schade door beroepsfouten. Als je een vergissing maakt, een verkeerd advies geeft of slordig bent tijdens de uitvoering van je opdracht dan is de schade gedekt. De juridische kosten die moeten worden gemaakt als er een geschil is over de aansprakelijkheid en waarover de rechter een uitspraak moet doen zijn ook meeverzekerd. Om hier een aparte rechtsbijstandsverzekering voor af te sluiten is dus overbodig.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De wet- en regelgeving in Nederland wordt steeds ingewikkelder en het is steeds normaler geworden om partijen aansprakelijk te stellen voor zaak- of vermogensschade. We zien dat de ‘claimcultuur’ steeds meer terrein wint. Vaak eisen opdrachtgevers van hun opdrachtnemers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zeker bij zelfstandigen komt dit vaak voor.

Door deze verzekering dek je risico’s af die kunnen leiden tot financiële schade bij de andere partij, je opdrachtgever. Denk aan een consultant die een verkeerd advies geeft en daarmee schade toebrengt of een architect die een verkeerde berekening oplevert. Zonder de dekking van een BAV moet de ondernemer deze kosten uit eigen middelen vergoeden. Dat kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van je bedrijf. Door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering loop je dat risico niet.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?
Het is niet wettelijk verplicht. Maar het komt steeds vaker voor dat opdrachtgevers een dergelijke verzekering als vereiste stellen. Er kunnen daarbij eisen worden gesteld aan de hoogte van de verzekerde bedragen. Die eisen kunnen daarnaast niet alleen afkomstig zijn van een opdrachtgever, maar ook van een beroepsorganisatie.

Waar moet je op letten bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?


Bij het kiezen van een verzekering is het verstandig om goed naar de dekking te kijken. Let bij het vergelijken van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen op de volgende zaken:

 • Wat is er verzekerd en wat niet?
 • Hoe hoog is het eigen risico?
 • Wat wordt gezien als een beroepsfout?
 • Hoe hoog zijn de verzekerde sommen?
 • Wat ga je betalen aan premie?
 • Is het contract per dag opzegbaar?

Wat is niet verzekerd bij een BAV?


Het is ook goed om te beseffen welke zaken niet worden gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze zaken zijn bijvoorbeeld niet verzekerd:

 • Eigen schade (het mislopen van je honorarium, salarissen, onkosten van jezelf)
 • Materiel- en schade aan personen (dit is bedrijfsaansprakelijkheid)
 • Boetes, garanties
 • Omstandigheden die vooraf bekend zijn
 • Fraude
 • Opzet
 • Vermogensdelicten
 • Intellectuele eigendomsrechten

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De prijs van een BAV is van veel zaken afhankelijk, zoals het risico dat de zelfstandige loopt door het beroep, het eigen risico dat van toepassing is en de verzekerde bedragen. Er zijn ook verzekeraars die collectieve contracten aanbieden waar je met een aantal andere ondernemers of freelancers in een pool zit, waardoor de dekking hoog is en de premie aantrekkelijk.

Klik hier om meer te lezen over de kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Combinatie van twee verzekeringen

Naast de beroepsaansprakelijkheid is er nog een tweede zakelijke aansprakelijkheidsverzekering: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee ben je gedekt als jij of één van je werknemers fysieke schade veroorzaakt. Veel ondernemers kiezen ervoor om zowel de beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Door zo’n combinatiepolis zijn namelijk beide risico’s gedekt. Easeley heeft een voordelige combinatiepolis bij één verzekeraar. Zo kan er bij een claim geen discussie ontstaan tussen twee verzekeraars over wie de schade moet dekken. In de praktijk ontstaat dit getouwtrek regelmatig.

Klik hier om meer te lezen over de combinatiepolis van easeley.

Recente berichten

Deze juridische documenten heb je nodig als zelfstandige

| Algemene voorwaarden, easeley, ZZP | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…
Colum Michel

Visie van Verheij | Wat weet jouw partner over jouw leven als zzp’er?

| easeley | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…
Dé verschillen tussen de BAV en AVB

Dit zijn de verschillen tussen een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

| AVB, BAV | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…