Skip to main content

Waarom een AVB of BAV?

Dit is waarom je als ondernemer een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wil hebben

Als zelfstandig ondernemer wordt het risico steeds groter dat je aansprakelijk wordt gesteld bij het uitoefenen van je beroep. Dat komt onder meer door de veranderende wet- en regelgeving en de groeiende claimcultuur. Bovendien vragen of eisen opdrachtgevers vaker een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zo weten ze zeker dat zij zelf geen risico lopen. Wat houden deze verzekeringen precies in en waarom wil je als ondernemer graag een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Beroepsaansprakelijkheids-

verzekering

We beginnen bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in een adviserend of dienstverlenend beroep. Hierbij kun je denken aan advocaten, accountants, notarissen, architecten en IT-consultants.

Wanneer deze professionals een fout maken in hun werk, waardoor hun opdrachtgever financiële schade lijdt, kan dit leiden tot een aansprakelijkheidsclaim. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor deze schadeclaims en eventuele gerechtelijke kosten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
Beschermt tegen aansprakelijkheid voor fouten of verkeerd advies die voortkomen uit de professionele diensten die het bedrijf of haar werknemers aanbieden.
De verzekering dekt vaak de kosten van juridische verdediging en vergoedingen, evenals eventuele schadevergoedingen die door de rechtbank worden opgelegd.
Deze verzekering is vooral belangrijk voor bedrijven die professionele diensten aanbieden, zoals advocaten, accountants, ingenieurs, architecten en consultants.

Klik hier om meer te lezen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheids-

verzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering voor alle bedrijven, ongeacht het soort werkzaamheden dat ze verrichten. Deze verzekering dekt de schade die het bedrijf of de medewerkers van het bedrijf aanrichten bij derden. Hierbij kun je denken aan fysieke schade aan spullen of letsel bij personen. Ook hierbij geldt dat een eventuele gerechtelijke procedure gedekt is.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:
Beschermt tegen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade aan derden, veroorzaakt door het bedrijf of haar werknemers.
De dekking omvat vaak ook productaansprakelijkheid, die het bedrijf beschermt tegen claims van consumenten die letsel of schade hebben opgelopen door producten die het bedrijf heeft geproduceerd of verkocht.
De verzekering dekt vaak ook de juridische kosten en vergoedingen voor het verdedigen van de aansprakelijkheid van het bedrijf.

Klik hier om meer te lezen over de bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering

Easeley: verzekeringspartner

voor ondernemers

Easeley is de ideale partner voor zelfstandige ondernemers in Nederland, van starters tot doorgewinterde professionals. Wij bieden scherpe premies voor een breed scala aan verzekeringen, waaronder beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, cyberverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, rechtsbijstand, zorgverzekering en meer.

Bovendien biedt easeley 2-in-1-dekking voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, korting voor beroeps- en ledenorganisaties en de mogelijkheid om dagelijks op te zeggen zonder eigen risico en met dekking binnen 24 uur. Met meer dan 30 aangesloten ledenorganisaties en een bereik van meer dan 200.000 zelfstandige ondernemers is easeley het makkelijkste verzekeringsplatform voor zelfstandige professionals in Nederland. Het is niet voor niets dat het best beoordeeld is door meer dan 2.000 zelfstandige professionals.

FAQ

Zijn producten die niet goed werken verzekerd op deze verzekering?

Als je producten schade veroorzaken aan anderen, dan valt dit onder de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering, want zogenaamde product­aansprakelijkheid is meeverzekerd. Schade aan de spullen van anderen, valt ook onder de verzekering.

Ik heb toch geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Het is aan te raden om risico’s te voorkomen voor de continuïteit van je bedrijf. Je kunt een heleboel risico’s voor zijn door preventie, maar niet alles en iedereen kan je bedrijf aansprakelijk stellen. Daardoor kan zelfs het voortbestaan van je bedrijf in het geding komen.

Soms blijk je toch grotere risico’s te hebben dan jezelf denkt en daarom is altijd een goed idee een verzekeringsdeskundige een keer te vragen om mee te kijken naar je risico’s.

Is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet dubbelop met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Nee, een particuliere aansprakelijkheidsverzekering is uitsluitend bedoeld voor particulieren. Daarom zijn bedrijfsrisico’s uitgesloten. Je moet hiervoor echt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

Wat is de ‘opzichtdekking’?

De opzichtdekking vergoedt de schade aan spullen van anderen, want deze schade is namelijk de schade die je toebrengt aan de spullen van anderen die je voor bewerking of bewaring in het bedrijf hebt opgeslagen. Ook gereedschappen en materialen in bruikleen zijn meeverzekerd.

Wat is inlooprisico en uitlooprisico?

Schade die wordt ontdekt na de ingangsdatum van de verzekering maar zijn uitgevoerd tijdens de looptijd van de verzekering kunnen onder het inlooprisico vallen. Soms is het inlooprisico meeverzekerd en het is belangrijk om dit vooraf goed te controleren.

Ben je gestopt met je bedrijf dan kan het zijn dat je achteraf een claim ontvangt voor schade die is veroorzaakt terwijl de verzekering liep, maar later pas werd ontdekt. Dit is het uitlooprisico en is ook mee te verzekeren.

Recente berichten

Colum Michel

Visie van Verheij | Hoe blijf je als ondernemer op het rechte pad?

| easeley | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…

Dit zijn de belangrijkste pensioenkeuzes: ‘Geen keuze is ook een keuze’

| easeley, Pensioen | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…

Waarom een AVB of BAV?

| AVB, BAV | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…