Arbeidsongeschiktheid

Een arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV) is een verzekering die je afsluit om inkomsten te hebben tijdens ziekte, als je invalide wordt of een ongeval krijgt. Dit kan een uitkering zijn tot je pensioen­leeftijd of een tijdelijke uitkering van bijvoorbeeld 5 jaar omdat je daarna weer beter bent, of weer werk hebt gevonden met inkomen.

Vaak wordt deze verzekering afgesloten door ondernemers of zelfstandig professionals die na een juiste inventarisatie hebben berekend welk inkomen je nodig hebt ingeval je tijdelijk of langdurig je werk niet meer kunt uitoefenen.

Een AOV heb je nodig wanneer je vast hebt gesteld dat er bij ziekte of blijvende arbeids­ongeschiktheid onvoldoende inkomen is om je leefpatroon voort te zetten.

Bij een AOV kies je voor een tijdelijke of langdurige uitkering bij ziekte of blijvende invaliditeit. Dit is afhankelijk van je financiële situatie op het moment voordat je ziek wordt en hoe die situatie er uit ziet als zich een ziekte of invaliditeit heeft voorgedaan.

Je arbeids­ongeschikt­heids­verzekering heeft advies nodig

Vul de aanvraag in en na overleg met een adviseur van easeley krijg je een offerte op maat in je mailbox
binnen 24 uur antwoord

FAQ

Heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Of het noodzakelijk is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, hangt helemaal af van je persoonlijke situatie. Is er wel voldoende inkomen van je partner of heb je andere middelen achter de hand (pensioen, uitkering, loon). Vermogen in je bedrijf of geld op je spaarrekening of in je eigen huis. Maak eerst de berekening wat je nodig hebt als je ziek of 100% arbeidsongeschikt wordt.

Komt er nou een verplichte AOV voor zelfstandigen?

Binnen het pensioenakkoord dat is gesloten door tussenkomst van de sociale partners, is er sprake van een verplichte AOV. Hier is veel kritiek op geweest en ondanks twijfels heeft de minister gevraagd om een uitgewerkt voorstel. Het gaat nog zeker een paar jaar duren voor en of deze standaard verzekering wordt ingevoerd. Dat komt omdat de minister hiervoor eerst een wetswijziging moet doorvoeren en vervolgens moeten het UWV en de Belastingdienst hun systemen aanpassen. De uitvoering van de verzekering, claimbeoordeling, uitkeringsverstrekking en re-integratie geschied door het UWV, premie-inning geschiedt door de Belastingdienst. easeley gaat ervan uit dat het op zijn vroegst 2024 wordt.

Wat moet ik nu doen totdat er een besluit is?

Je moet nu vooral je eigen plan trekken. Als je vindt dat een AOV, na een gedegen financiële inventarisatie een goed plan is, sluit dan gerust deze verzekering af. Mocht er toch een wettelijke plicht komen dan moet je eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering minimaal gelijk zijn aan de verplichte AOV. easeley heeft een uitstekende oplossing hiervoor.