Skip to main content

Het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Als zelfstandige wordt het risico steeds groter dat je aansprakelijk wordt gesteld bij het uitoefenen van je beroep. Dat komt door o.a. de veranderende wet- en regelgeving in de afgelopen jaren en de oplopende claimcultuur vanuit het buitenland. Opdrachtgevers vragen dus vaker een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering en eventueel een combinatie van de twee. Zo weten ze zeker dat zij zelf geen risico lopen bij het inschakelen van ZP’ers. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als eis voordat ze een opdracht verstrekken.

Is er kans dat je als ZP’er aansprakelijk worden gesteld voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt? Ja, dat kan en een aansprakelijkheidsverzekering is dan ook in veel gevallen onmisbaar. Er zijn echter twee soorten aansprakelijkheid, namelijk: bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Hieronder lees je wat het verschil is en wanneer je welke verzekering nodig zou moeten hebben.

Het verschil tussen de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid gaat over schade aan zaken van anderen en schade aan personen (koffie over de laptop, het omlopen van de Chinese Ming vaas in de hal van de opdrachtgever, iemand breekt zijn arm doordat hij/zij struikelt over je tas). Beroepsaansprakelijkheid gaat over het afdekken van beroepsfouten van specifieke beroepen. Denk bijvoorbeeld aan financiële schade bij je opdrachtgever door een rekenfout, een verkeerd contract, een fout advies.

Bedrijfsaansprakelijkheid: eigenlijk voor alle ondernemers

Veroorzaak je per ongeluk schade tijdens het uitvoeren van je opdracht en word je hiervoor aansprakelijk gesteld? Heb je bijvoorbeeld bij een klant thuis materiële schade veroorzaakt of heeft iemand letsel opgelopen door nalatigheid van jou? Op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kun je dan een beroep doen.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft meer in zich. Directe schade als gevolg van een ongeluk of foutieve handeling of een door jou geleverd product, zou er ook sprake kunnen zijn van gevolgschade. De klant verliest inkomen omdat hij door het letsel zijn werk niet kan uitvoeren of omdat zijn bedrijf stilvalt door een installatiefout. Deze financiële schade is dan ook gedekt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheid: voor veel specifieke beroepen

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering daarentegen vergoedt financiële schade die een opdrachtgever oploopt door een beroepsfout. Denk aan schade doordat je een verkeerd advies hebt gegeven of een foute berekening hebt gemaakt. Om die schade te dekken, heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dus de financiële schade die je opdrachtgever lijdt door een beroepsfout waarvoor jij aansprakelijk bent. Als HR Manager kan je nou eenmaal een verkeerd contract opmaken of als PR & Marketing adviseur kan je een keer verkeerd advies geven. ‘Risico van het vak’, kan je in dat geval zeggen. Maar wel een risico dat je afdekt met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht je opdrachtgever financiële schade oplopen.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar het kan toch verstandig zijn om er een af te sluiten. De financiële gevolgen bij een claim kunnen anders flink in de papieren lopen. Misverstand: Als je privé al een aansprakelijkheidsverzekering hebt dan is dat verstandig, maar je bent daarmee niet verzekerd voor schade die je tijdens de uitoefening van je werk kan veroorzaken.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Een beroep waarbij je adviseert kan door een kleine fout tot grote vermogensschade leiden? Dan is ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering raadzaam of een combinatie. De financiële schade die ontstaat door een foutief advies dat aan jouw werk is toe te schrijven, is namelijk niet gedekt door je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Dat kan gelden voor architecten, IT’ers, financieel adviseurs, personeelsadviseurs, reclameadviseurs, accountants, advocaten en notarissen. Ook zijn er verschillende beroeps- en bedrijfsorganisaties die soms een verzekeringsplicht kennen. Ga na of dit ook bij jou van toepassing is.

Welke risico’s zijn voor jou van belang?

Een ondernemer die aansprakelijk wordt gesteld, kan zonder verzekering in grote problemen komen doordat een claim dan privé doorwerkt. Of het verstandig is om het risico van aansprakelijkheid te verzekeren, is afhankelijk van je beroep en de branche waarin je werkt.

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering ZZP met personeel?

Ook zelfstandig adviseurs die met personeel werken hebben aan 1 verzekering voldoende dekking. De eenmanszaak of besloten vennootschap vallen dan onder de verzekerde dekking en medewerkers zijn normaal gesproken meeverzekerd. Dit geldt voor zowel de bedrijfs- als beroepsaansprakelijkheid.

Waarom een combi AVB & BAV?

Aansprakelijkheid is juridisch een lastig terrein en kent vele valkuilen. De rechtspraak hierover heeft veel dossiers gevuld met jurisprudentie en telkens weer komen er nieuwe zaken boven water om te bepalen onder welke verzekering deze schade nou verhaald moet worden. Valt een claim onder de bedrijfsaansprakelijkheid (schade aan goederen van derden en/of lichamelijk letsel) of is het toch een claim die moet worden geplaatst onder de beroepsaansprakelijkheid (financiële, vermogens- of zaakschade)?

Om bij een schade, zoals hierboven in het voorbeeld beschreven, geen enkele twijfel te hoeven hebben over de dekking en geen gesteggel te hebben met twee verzekeraars, heeft easeley een combinatie gebouwd van beide verzekeringen, bij één risicodrager. Als een claim door derden wordt uitgeoefend heb je dus te maken met één partij die de juridische onderbouwing doet, die nagaat onder welke dekking deze claim zou kunnen vallen en die snel en adequaat de schade voor je afwikkelt. Geen getouwtrek en langdurige brievenschrijverij, maar efficiënt doen waar ze voor worden betaald. Schade behandelen, begeleiden, uitkeren als er dekking is en de zekerheid bieden. easeley dus. Bekijk en ontdek alle voordelen van onze gecombineerde beroeps- & bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Recente berichten

orange

Collectieve zorgverzekering 2023 – easeley en Zilveren Kruis

| easeley, ZZP | No Comments
Collectieve zorgverzekering 2023 – easeley en Zilveren Kruis Collectiviteitnummer: 207087538 Kies voor een zorgverzekering via easeley. En profiteer van alle voordelen! Wij werken samen met…
2023

Mooie feestdagen, een fantastisch 2023!

| easeley, ZZP | No Comments
Een fantastisch 2023! Bij easeley eindigen we het afgelopen jaar met grote tevredenheid en niet alleen door de toename van klanten en omzet. Bij easeley zijn we namelijk…
easeley

easeley introduceert een hele goede AOV

| easeley, ZZP | No Comments
easeley introduceert een hele goede arbeidsongeschiktheidsverzekering easeley is trots om te melden dat we een samenwerking zijn aangegaan met arbeidsongeschiktheid verzekeraar Movir. Movir is al…