Skip to main content

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen wordt 195 euro per maand

Het is al jaren onderwerp van gesprek onder zelfstandigen: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze maand is het wetsvoorstel daarvoor gepubliceerd. Deze wet is nog niet definitief. Eerst wordt nog getoetst of de plannen ook uitvoerbaar zijn en krijgt iedereen de kans om te reageren op de wet. Wij hebben alvast de belangrijkste plannen op een rij gezet. 

Veel zelfstandigen zijn op dit moment niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Met deze verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen zzp’ers en ondernemers een basisvangnet als zij niet meer kunnen werken door arbeidsongeschiktheid.

De belangrijkste punten uit de wet:

  • Iedere zelfstandige die ‘winst uit onderneming’ opgeeft bij de aangifte voor de inkomstenbelasting, moet straks een nieuwe verzekering afsluiten.
  • De verplichte premie is zo’n 6,5% van je winst, met een maximum van ongeveer € 195 per maand (gebaseerd op het minimumloon van 2024).
  • De premie die je betaalt, zijn zakelijke kosten (fiscaal aftrekbaar dus).
  • Er komt een wachttijd. Als je een jaar ziek bent geweest, kun je een uitkering krijgen. Deze uitkering krijg je alleen als je door de ziekte minder dan het minimumloon kan verdienen.
  • De uitkering die je krijgt, is nooit hoger dan het minimumloon en ontvang je tot je de AOW-leeftijd bereikt.
  • Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit (of hebt afgesloten) bij een private partij, is de verzekering van de overheid niet verplicht.

Hoe nu verder?

De wet is nog niet definitief. Het wetsvoorstel is nu in zogeheten ‘internetconsultatie’ gegaan. Alle belanghebbenden kunnen hier reageren op de wet en suggesties doen. Ook wordt met organisaties die de wet moeten gaan uitvoeren, getoetst of de plannen in de praktijk uit te voeren zijn.

Op basis daarvan zal de wet waarschijnlijk nog (in meer of mindere mate) aangepast worden. Vervolgens moet de wet behandeld worden in de Eerste en Tweede Kamer. De verwachting is dat de wet in elk geval niet voor 2028 in zal gaan. Dat heeft ook te maken met het UWV, die de wet moet gaan uitvoeren. De uitkeringsinstantie moet eerst nog allerlei aanpassingen doen, voordat ze de wet kunnen uitvoeren.

Nieuw kabinet

Het wetsvoorstel is nog opgesteld door de vertrekkende minister Van Gennip. Binnenkort zal een nieuw kabinet aantreden. De nieuwe minister van Sociale Zaken, Eddy van Hijum van NSC, zal besluiten hoe nu precies verder wordt gegaan met de wet.

In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB zijn daarover geen concrete afspraken gemaakt. Wel staat daarin dat het nieuwe kabinet verder wil met het arbeidsmarktpakket. Over de inhoud van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering verschillen de vier partijen wel van mening. Zo ziet NSC liever een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Ook vindt die partij de opt-out niets, terwijl dat juist voor de andere partijen wel belangrijk is.

Hoe omgegaan wordt met deze meningsverschillen en in hoeverre dat nog invloed heeft op het wetsvoorstel, moet nog blijken.

Recente berichten

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen wordt 195 euro per maand

| arbeidsongeschiktheid, easeley, ZZP | No Comments
Het is al jaren onderwerp van gesprek onder zelfstandigen: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze maand is het wetsvoorstel daarvoor gepubliceerd. Vind hier de belangrijkste punten over…
Colum Michel

Column Michel | Weet welke grenzen je kan passeren op vakantie

| easeley, ZZP | No Comments
In de ‘Visie van Verheij’ schrijft Michel Verheij, oprichter van easeley, maandelijks over ondernemerschap en alle aspecten die daarbij komen kijken. Deze week: Weet welke…

De kosten van een BAV

| BAV | No Comments
De kosten voor een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering zijn onderhevig aan diverse elementen die een rol spelen, zoals de hoogte van de verzekerde sommen verzekerde bedragen, je beroep…