Skip to main content

Dé verschillen tussen de BAV en AVB

Er is natuurlijk altijd een kans dat je als zelfstandig ondernemer of freelancer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt. Een aansprakelijkheidsverzekering is dan ook in veel gevallen onmisbaar. Er zijn twee soorten aansprakelijkheid: bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Hieronder lees je wat het verschil is en wanneer je welke verzekering(en) nodig hebt.

Een belangrijk verschil tussen de twee verzekeringen is het type risico dat wordt gedekt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt dekking voor claims die voortvloeien uit professionele fouten, terwijl de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) gericht is op claims vanwege fysieke schade aan spullen of personen.

  • Bedrijfsaansprakelijkheid dekt fysieke schade aan spullen van een ander of letsel aan personen.
  • Beroepsaansprakelijkheid dekt financiële schade die een opdrachtgever oploopt door een verkeerd advies of een foute berekening.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Stel dat er schade ontstaat aan een eigendom van een klant tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, dan biedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen de kosten van het herstellen van deze schade. Je gooit bijvoorbeeld koffie over iemands laptop tijdens het werk, loopt de Chinese Ming vaas in de ontvangsthal omver of één van je loodgieters veroorzaakt een lekkage, waardoor schade ontstaat aan spullen van de klant.

Klik hier om meer te lezen over de bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) biedt bescherming tegen claims die ontstaan door professionele fouten. Deze verzekering dekt financiële schade die wordt geleden door een derde partij als gevolg van de geleverde diensten of adviezen. Denk bijvoorbeeld aan een advocaat die juridisch advies geeft dat later onjuist blijkt te zijn of een accountant die een fout maakt bij het opstellen van een financieel rapport.

Klik hier om meer te lezen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beide verzekeringen vullen elkaar aan

Het is belangrijk om te onthouden dat een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering elkaar niet vervangen, maar juist aanvullen. Voor bedrijven die zich bezighouden met professionele dienstverlening en tegelijkertijd het risico lopen om fysieke schade te veroorzakenuitvoeren, is het daarom belangrijk om beide verzekeringen af te sluiten om volledig gedekt te zijn tegen alle mogelijke risico’s. Hiervoor heeft easeley een aantrekkelijke combinatiepolis. 

De ervaring leert dat er regelmatig getouwtrek ontstaat over de vraag welke verzekering bepaalde schade dekt. Om geen enkele twijfel te hebben over de dekking en gesteggel tussen twee verzekeraars te voorkomen, heeft easeley een voordelige polis met beide verzekeringen bij één verzekeraar. Als je te maken krijgt met een claim, heb je dus te maken met één partij die alle mogelijke schades dekt. Daardoor wordt alles snel en adequaat afgehandeld. 

Klik hier om meer te lezen over de combinatiepolis

Kosten van de verzekeringen

Als je een losse verzekering afsluit, zijn de premies voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering over het algemeen hoger dan die voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit komt omdat de risico’s die gedekt worden door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering doorgaans complexer en specifieker zijn dan die gedekt worden door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De premie wordt meestal bepaald op basis van de aard en omvang van de werkzaamheden van de onderneming, het aantal werknemers en de hoogte van het verzekerde bedrag.

Klik hier om meer te lezen over de kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

FAQ

Zijn producten die niet goed werken verzekerd op deze verzekering?

Als je producten schade veroorzaken aan anderen, dan valt dit onder de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering, want zogenaamde product­aansprakelijkheid is meeverzekerd. Schade aan de spullen van anderen, valt ook onder de verzekering.

Ik heb toch geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Het is aan te raden om risico’s te voorkomen voor de continuïteit van je bedrijf. Je kunt een heleboel risico’s voor zijn door preventie, maar niet alles en iedereen kan je bedrijf aansprakelijk stellen. Daardoor kan zelfs het voortbestaan van je bedrijf in het geding komen.

Soms blijk je toch grotere risico’s te hebben dan jezelf denkt en daarom is altijd een goed idee een verzekeringsdeskundige een keer te vragen om mee te kijken naar je risico’s.

Is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet dubbelop met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Nee, een particuliere aansprakelijkheidsverzekering is uitsluitend bedoeld voor particulieren. Daarom zijn bedrijfsrisico’s uitgesloten. Je moet hiervoor echt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

Wat is de ‘opzichtdekking’?

De opzichtdekking vergoedt de schade aan spullen van anderen, want deze schade is namelijk de schade die je toebrengt aan de spullen van anderen die je voor bewerking of bewaring in het bedrijf hebt opgeslagen. Ook gereedschappen en materialen in bruikleen zijn meeverzekerd.

Wat is inlooprisico en uitlooprisico?

Schade die wordt ontdekt na de ingangsdatum van de verzekering maar zijn uitgevoerd tijdens de looptijd van de verzekering kunnen onder het inlooprisico vallen. Soms is het inlooprisico meeverzekerd en het is belangrijk om dit vooraf goed te controleren.

Ben je gestopt met je bedrijf dan kan het zijn dat je achteraf een claim ontvangt voor schade die is veroorzaakt terwijl de verzekering liep, maar later pas werd ontdekt. Dit is het uitlooprisico en is ook mee te verzekeren.

Recente berichten

Klaar met administratiestress? Zo houd je grip als zzp’er

| easeley, ZZP | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…
Colum Michel

Visie van Verheij | Verplichte AOV? Laat je niet gek maken

| AOV, easeley | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…

Deze juridische documenten heb je nodig als zelfstandige

| Algemene voorwaarden, easeley, ZZP | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…