Skip to main content

De kosten van een BAV

De kosten voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onderhevig aan diverse elementen die een rol spelen, te weten:

 • Welke beroepsgroep vertegenwoordig je?
 • Hoe groot is daar het risico?
 • Hoeveel ervaring heb je?
 • Heb je medewerkers in dienst?
 • Soms is de jaaromzet van belang?
 • De hoogte van de verzekerde bedragen?
 • Het gekozen eigen risico?
 • Zijn je algemene voorwaarden goed?

Beroep:
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt altijd afgestemd op je beroep. Sommige beroepsgroepen kunnen risicovol zijn en schadeclaims dus hoger. Andere beroepsgroepen kennen minder grote risico’s en zullen voor een verzekeraar dus makkelijker te accepteren zijn. Een werktuigbouwkundige die een technische fout maakt in een berekening kan veel meer schade opleveren dan een tekstschrijver die folders maakt. De laatste betaalt dan ook minder premie dan de werktuigbouwkunde.
Verzekerde bedragen eigen polis:
De bedragen die je wilt/moet verzekeren variëren meestal. De meest gebruikelijke dekkingen zijn:

 • € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per verzekeringsjaar.
 • € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

Voor de zwaardere beroepen wordt meestal gekozen voor:

 • € 5.000.000, – per gebeurtenis en € 10.000.000, – per verzekeringsjaar.

Premies bij deze standaard constructie variëren van € 650,- en € 2.500, – per jaar, afhankelijk van de verzekerde bedragen, je beroep en het gekozen eigen risico.

Als je deze bedragen wilt verzekeren op een eigen polis, zal de premie dus gebaseerd zijn op de hoogte van de verzekerde sommen, je beroep en het eigen risico.

Ook kun je deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering combineren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit heeft als voordeel dat je beide dekkingen op één polis hebt en je bij een claim maar met een verzekeraar te maken hebt. Bedrijfsaansprakelijkheid is dan meestal verzekert voor een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000, – per verzekeringsjaar.

Ook zijn er aanbieders zoals easeley  die vanuit een collectief contract certificaten van verzekering aanbiedt. De verzekerde bedragen zijn hetzelfde als hierboven maar de premie is aanzienlijk lager doordat je met een aantal verzekerden de premie draagt en de verzekerde bedragen deelt. Laten we eerlijk zijn dat de kans op schade heel erg klein is en bij sommige opdrachtgevers zelf nihil omdat je vrijwel nooit als eindverantwoordelijke voor een opdracht wordt gehouden. Deze dekking heeft de volgende kenmerken:

Premies bij deze constructie variëren van € 350,- en € 550, – per jaar, afhankelijk van de verzekerde bedragen en je beroep. De aanbieding bij easeley kent geen eigen risico, geen poliskosten en assurantiebelasting.

Dit is een andere benadering van verzekeren, omdat we bij easeley weten dat het niet altijd om miljoenenclaims gaat en je algemene voorwaarden bieden over het algemeen al een goede bescherming. Deze verzekering geeft een goede dekking voor de beroepen ICT’er, PR & Marketing adviseurs, Management Consultants, HRM & Finance en de overige beroepen in de zakelijke dienstverlening.

Laat je niet te snel verleiden om een keuze te maken, want er is veel aanbod en tegen verschillende prijzen. Niet alle aanbieders zijn specifieke beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, dus laat je goed adviseren en bel natuurlijk met de helpdesk of stuur een mail naar info@easeley.nl

Recente berichten

orange

Collectieve zorgverzekering 2023 – easeley en Zilveren Kruis

| easeley, ZZP | No Comments
Collectieve zorgverzekering 2023 – easeley en Zilveren Kruis Collectiviteitnummer: 207087538 Kies voor een zorgverzekering via easeley. En profiteer van alle voordelen! Wij werken samen met…
2023

Mooie feestdagen, een fantastisch 2023!

| easeley, ZZP | No Comments
Een fantastisch 2023! Bij easeley eindigen we het afgelopen jaar met grote tevredenheid en niet alleen door de toename van klanten en omzet. Bij easeley zijn we namelijk…