Skip to main content

bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Als zelfstandige wordt het risico steeds groter dat je aansprakelijk wordt gesteld bij het uitoefenen van je beroep. Dat komt door o.a. de veranderende wet- en regelgeving in de afgelopen jaren en de oplopende claimcultuur vanuit het buitenland. Opdrachtgevers vragen dus vaker een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering en eventueel een combinatie van de twee. Zo weten ze zeker dat zij zelf geen risico lopen bij het inschakelen van ZP’ers. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als eis voordat ze een opdracht verstrekken.

Is er kans dat je als ZP’er aansprakelijk worden gesteld voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt? Ja, dat kan en een aansprakelijkheidsverzekering is dan ook in veel gevallen onmisbaar. Er zijn echter twee soorten aansprakelijkheid, namelijk: bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Hieronder lees je wat het verschil is en wanneer je welke verzekering nodig zou moeten hebben.

He verschil tussen de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid gaat over schade aan zaken van anderen en schade aan personen (koffie over de laptop, het omlopen van de Chinese Ming vaas in de hal van de opdrachtgever, iemand breekt zijn arm doordat hij/zij struikelt over je tas). Beroepsaansprakelijkheid gaat over het afdekken van beroepsfouten van specifieke beroepen. Denk bijvoorbeeld aan financiële schade bij je opdrachtgever door een rekenfout, een verkeerd contract, een fout advies.

Bedrijfsaansprakelijkheid: eigenlijk voor alle ondernemers

Veroorzaak je per ongeluk schade tijdens het uitvoeren van je opdracht en word je hiervoor aansprakelijk gesteld? Heb je bijvoorbeeld bij een klant thuis materiële schade veroorzaakt of heeft iemand letsel opgelopen door nalatigheid van jou? Op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kun je dan een beroep doen.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft meer in zich. Directe schade als gevolg van een ongeluk of foutieve handeling of een door jou geleverd product, zou er ook sprake kunnen zijn van gevolgschade. De klant verliest inkomen omdat hij door het letsel zijn werk niet kan uitvoeren of omdat zijn bedrijf stilvalt door een installatiefout. Deze financiële schade is dan ook gedekt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheid: voor veel specifieke beroepen

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering daarentegen vergoedt financiële schade die een opdrachtgever oploopt door een beroepsfout. Denk aan schade doordat je een verkeerd advies hebt gegeven of een foute berekening hebt gemaakt. Om die schade te dekken, heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dus de financiële schade die je opdrachtgever lijdt door een beroepsfout waarvoor jij aansprakelijk bent. Als HR Manager kan je nou eenmaal een verkeerd contract opmaken of als PR & Marketing adviseur kan je een keer verkeerd advies geven. ‘Risico van het vak’, kan je in dat geval zeggen. Maar wel een risico dat je afdekt met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht je opdrachtgever financiële schade oplopen.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar het kan toch verstandig zijn om er een af te sluiten. De financiële gevolgen bij een claim kunnen anders flink in de papieren lopen. Misverstand: Als je privé al een aansprakelijkheidsverzekering hebt dan is dat verstandig, maar je bent daarmee niet verzekerd voor schade die je tijdens de uitoefening van je werk kan veroorzaken.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Een beroep waarbij je adviseert kan door een kleine fout tot grote vermogensschade leiden? Dan is ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering raadzaam of een combinatie. De financiële schade die ontstaat door een foutief advies dat aan jouw werk is toe te schrijven, is namelijk niet gedekt door je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Dat kan gelden voor architecten, IT’ers, financieel adviseurs, personeelsadviseurs, reclameadviseurs, accountants, advocaten en notarissen. Ook zijn er verschillende beroeps- en bedrijfsorganisaties die soms een verzekeringsplicht kennen. Ga na of dit ook bij jou van toepassing is.

Welke risico’s zijn voor jou van belang?

Een ondernemer die aansprakelijk wordt gesteld, kan zonder verzekering in grote problemen komen doordat een claim dan privé doorwerkt. Of het verstandig is om het risico van aansprakelijkheid te verzekeren, is afhankelijk van je beroep en de branche waarin je werkt.

Zelfstandigen met personeel?

Ook zelfstandig adviseurs die met personeel werken hebben aan 1 verzekering voldoende dekking. De eenmanszaak of besloten vennootschap vallen dan onder de verzekerde dekking en medewerkers zijn normaal gesproken meeverzekerd. Dit geldt voor zowel de bedrijfs- als beroepsaansprakelijkheid.

Recente berichten

Deze juridische documenten heb je nodig als zelfstandige

| Algemene voorwaarden, easeley, ZZP | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…
Colum Michel

Visie van Verheij | Wat weet jouw partner over jouw leven als zzp’er?

| easeley | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…
Dé verschillen tussen de BAV en AVB

Dit zijn de verschillen tussen een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

| AVB, BAV | No Comments
Door een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering ben je gedekt tegen de schade die door jou of je werknemers wordt veroorzaakt. Als je spullen van een opdrachtgever beschadigt of…