Skip to main content

Waarom de combinatie van een beroeps- én bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering interessant is

Een combinatiepolis waarin zowel een beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is opgenomen, kan om meerdere redenen interessant zijn voor jou als ondernemer of zzp’er. In dit artikel leggen we uit voor wie deze optie interessant is, waarvoor je dan verzekerd bent en waarom een combinatiepolis voordeliger is dan het afsluiten van twee losse verzekeringen.

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen 

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen wat deze twee zakelijke verzekeringen inhouden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt professionals bij eventuele fouten of nalatigheid die tijdens hun werk optreden. Dit is bijvoorbeeld relevant voor advocaten, accountants, architecten en ingenieurs. De financiële schade die ontstaat als gevolg van een fout in de dienstverlening is met deze verzekering gedekt. 

Aan de andere kant beschermt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een onderneming tegen eventuele claims die kunnen voortvloeien uit lichamelijke schade of materiële schade veroorzaakt door het bedrijf of zijn medewerkers. 

Combinatiepolis: AVB en BAV

Er is dus een duidelijk onderscheid. Waarom zou je dan toch een combinatiepolis afsluiten? Een combinatiepolis is handig voor mensen die zowel diensten verlenen als het risico lopen op het veroorzaken van fysieke schade bij klanten en opdrachtgevers. 

Stel je werkt als ict’er twee dagen in de week bij een opdrachtgever op kantoor. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je dan gedekt voor de financiële schade die ontstaat als je een fout maakt in je dienstverlening. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd in het geval je iets of iemand beschadigd, bijvoorbeeld één van de kostbare vazen in de hal.

Verzekering zzp aansprakelijkheid

Door een combinatiepolis af te sluiten zijn beide risico’s gedekt. Aansprakelijkheid is juridisch een lastig terrein en kent veel valkuilen. Telkens is het de vraag door welke verzekering schade is gedekt. Valt een claim onder de bedrijfsaansprakelijkheid (schade aan goederen van derden en/of lichamelijk letsel) of is het toch een claim die moet worden geplaatst onder de beroepsaansprakelijkheid (financiële, vermogens- of zaakschade)?

Om bij schade geen enkele twijfel te hoeven hebben over de dekking en gesteggel tussen twee verzekeraars te voorkomen, heeft easeley een voordelige combinatiepolis van beide verzekeringen bij één verzekeraar. Als een claim door derden wordt uitgeoefend heb je dus te maken met één partij die de juridische onderbouwing doet, die nagaat onder welke dekking de claim valt en die snel en adequaat de schade afwikkelt. Geen getouwtrek en langdurige brievenschrijverij dus.

Recente berichten

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen wordt 195 euro per maand

| arbeidsongeschiktheid, easeley, ZZP | No Comments
Het is al jaren onderwerp van gesprek onder zelfstandigen: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze maand is het wetsvoorstel daarvoor gepubliceerd. Vind hier de belangrijkste punten over…
Colum Michel

Column Michel | Weet welke grenzen je kan passeren op vakantie

| easeley, ZZP | No Comments
In de ‘Visie van Verheij’ schrijft Michel Verheij, oprichter van easeley, maandelijks over ondernemerschap en alle aspecten die daarbij komen kijken. Deze week: Weet welke…

De kosten van een BAV

| BAV | No Comments
De kosten voor een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering zijn onderhevig aan diverse elementen die een rol spelen, zoals de hoogte van de verzekerde sommen verzekerde bedragen, je beroep…