Aanvraagformulier

Verzekeren

Ga dan direct naar onze partner BrightPensioen

Ga dan direct naar een van onze partners SharePeople of TAF

Ga dan direct naar onze partner Nartionale Nederlanden.

selecteer Beroeps- (BAV) en Bedrijfsaansprakelijkheids (AVB) om verder te gaan.

Selecteer of Beroeps- (BAV) en Bedrijfsaansprakelijkheids (AVB) of Alleen bedrijfsaansprakelijkheid om verder te gaan.

Samenstellen

voor de BAV en AVB hebben we onderstaande gegevens nodig.

Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur).

Advies /consultancy, creatieve ontwikkeling concepten, begeleiding implementatie/uitvoering, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training.
Hieronder wordt ook verstaan corporate identity en sales advies salespromotion, markt/gebruikers onderzoek, tekstredactie, direct marketing, media inkoop, search engine optimalisatie.

Strategie- en business consultancy/advies, begeleiding implementatie/uitvoering, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training.

Strategie- en business consultancy/advies, begeleiding implementatie/uitvoering, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training.

Verzekerde bedragen
Beroepsaansprakelijkheid: € 500.000,- per aanspraak en € 1.000.000,- per verzekeringsjaar

Bedrijfsaansprakelijkheid: € 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000,- per verzekeringsjaar

Verzekerde bedragen
Beroepsaansprakelijkheid: € 5.000.000,- per aanspraak en € 10.000.000,- per verzekeringsjaar

Bedrijfsaansprakelijkheid: € 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000,- per verzekeringsjaar

Je krijgt van ons een op maat gemaakte offerte

Klantgegevens

heb je dochterondernemingen met meerderheidsdeelneming?
vanaf 5% korting op beroeps-, bedrijfs- en cyberverzekering
De betalingstermijn is per jaar

Akkoord & verzenden

Akkoord verklaring

reCAPTCHA is required.

(*)De verzekeringnemer/aanvrager bevestigt/verklaart hierbij, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat alle gegeven informatie juist en volledig is/zijn en dat mededeling is gedaan (na gedegen onderzoek) van de feiten en omstandigheden die voor easeley van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van verzekeringnemer en verzekerden zelf.

De verklaringen vormen samen met de al hetgeen aan easeley aan informatie is verstrekt, de grondslag voor, en vormen een integraal onderdeel van de verzekeringsovereenkomst. Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen.

Dit is ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Als de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt of is nagekomen, kan de verzekeraar/risicodrager daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekkingen, het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering. lees meer